Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

NEDERLANDS : Hans Cany en het Nationaal-Anarchisme [INTERVIEW]

23mars2014_2_NB.jpg

Exclusief interview met Hans Cany, coördinator van de “Alliance Nationale-Anarchiste” (Nationaal-Anarchistische Alliantie) door Betty Monde


Dag Hans Cany. Jij bent dus een van de originele stichters van de nationaal-anarchistische stroming ?

HC: Ja, ik heb bijgedragen aan de lancering van deze invloedssfeer vanaf het einde van de jaren ’90, tegelijkertijd met Troy Southgate in Groot-Brittannië en Peter Töpfer in Duitsland. Töpfer is er vandaag de dag mee op gehouden, omdat hij zich naar andere domeinen verplaatst heeft. Troy Southgate en ik zijn vandaag twee van de drie stichters die nog steeds in het zadel zitten. (and we’re still in track)

 

Om het nationale met het anarchisme te verbinden, is dat niet wat paradoxaal? Sommige mensen spreken van een oxymoron…

HC: Zij die het nationaal-anarchisme ontkennen op deze basis zitten geheel verkeerd. Het nationale idee is aanwezig in alle grote theorieën omtrent het anarchisme, van Proudhon tot Bakoenin, via Gustaaf Landauer of zelfs Nestor Makhno. Diegenen die deze realiteit overslaan, of deze feiten negeren, of in het beste geval proberen te negeren, doen dit omdat het te zeer in strijd is met hun ideologische dogma’s. Sommige Amerikaanse Bakoenistische anarchisten in het begin van de jaren ’90, waren zonder de term te gebruiken in wezen al precursoren, proto-NA’s. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat de nationaal-anarchisten in geen geval nationalisten zijn, in de zin dat zij in het geheel de Natiestaat verwerpen. De natie is niet de Staat. Voor Nationaal-Anarchisten is een echte natie gevestigd op een voorouderlijke en cultureel gevoel van identiteit, en ook en in het bijzonder op de vrije en vrijwillige associatie van de volkeren en de individuen die deze vormen. Zij kunnen er voor kiezen zichzelf te vormen in naties zonder Staat, op de basis van affiniteiten, of deze nu van een etnolinguistische orde zijn, filosofisch, religieus of een andere aard. Van daaruit komt ons complete, zowel interne als externe, federalisme. De linkse ideologische conditionering heeft een grote verwoesting veroorzaakt door overal te benadrukken dat de worden “natie”, “grens”, “soevereiniteit”, “thuisland” zijn gesmaad en belasterd door de waakhonden van het dogma. Zullen zij echter de Amerikaanse indianen aanvallen enkel en alleen omdat zij zichzelf definiëren in Cheyenne natie, Navajo natie, Hopi natie, Apache natie, Mohawk natie, Sioux natie, enz. ? En waar wachten zij op met het in twijfel stellen van de naam van hun Confederation Nationale du Travail (Nationale Confederatie van Werk), nu we het er toch over hebben? … Komaan, laten we serieus zijn. Het nationale idee en anarchistische idee zijn geenszins onverenigbaar en nationaal-anarchisme is verre van een oxymoron, hoe onplezierig dit ook mag lijken voor de geïndoctrineerden. Het beste bewijs is het simpele feit dat wij hier zijn.

 

Je hebt het over Amerikaanse Bakoenisten. Wie zijn zij?

HC: Dit ging over het Raven’s Banner Collective, gevestigd in Florida, en de leden waarmee ik veel gecorrespondeerd en uitgewisseld heb in het begin en midden van de jaren ’90. Deze, alsmede de Britse publicatie Alternative Green van Richard Hunt (RIP), hebben mij erg beïnvloed. Het zijn voornamelijk de ideeën die zij ontwikkeld hebben van waaruit mijn eigen hedendaagse visie van het nationaal-anarchisme ontwikkeld is. De Raven’s Banner Collective pleitte voor zelfbeschikking voor alle volkeren, nationale soevereiniteit, affiniteitsgroepen, anti-imperialisme, directe democratie, radicaal ecologisme, zelfbestuur. Alternative Green ontwikkelde op haar beurt een radicaal, anarchistisch en geworteld ecologisme. Allen hebben bijgedragen aan de vestiging van het fundament van de nationaal-anarchistische beweging zoals we deze vandaag de dag kennen.

 

Waar sta je binnen de anarchistische familie?

HC: Ik zou het strikt genomen niet riskeren om het als een grote familie te kwalificeren. Zeker, er zijn de handhavers van de linkse benadering van het anarchisme die enigszins samen staan tegen de vermeende “verdwaalden” die wij zouden zijn. Maar het zijn zij die verdwaald zijn, omdat zij met alle middelen alles monddood proberen te maken wat in strijd is met hun ideologische dogma’s, omdat zij voor het publiek het bestaan van een andere benadering van anarchisme verbergen. Deze is niet links, noch rechts. Daarnaast zijn zij gesplitst in verschillende rivaliserende kapellen die elkaar naar het leven staan. Dat gezegd hebbende, deze mensen hebben gelijk als zij stellen dat wij niet van dezelfde wereld zijn en nog minder tot dezelfde familie behoren… We hebben maar weinig gemeen. De nationaal-anarchisten hebben geen vaag verlangen om in hun rijen te infiltreren, ze kunnen hier stil over zijn. Laat hen hun dissidenten dus in vrede leven, in plaats van hen proberen te vervolgen zodra zij een kans krijgen. Maar goed, het nationaal-anarchisme, dat ik verwekt heb, is noch rechts of links van het systeem gesitueerd. Het staat er buiten en tegenover.

 

De nationaal-anarchisten worden soms als racisten, crypto-fascisten of zelfs neo-nazi’s omschreven. Hoe rechtvaardig je jezelf met betrekking tot dit?

HC: Ten eerste is het op zijn minst absurd om onszelf te rechtvaardigen tegen de lasterlijke aanklachten van fanatieke heethoofden. Ik ben geheel tegen rassenhaat, tegen racisme. Het is niet omdat we tegenstanders van massale immigratie zijn, een wapen van het kapitaal zoals Marx al zij, noch omdat we tegenstanders van een ideologie zijn van algemene rassenkruising, die alle volkeren in ongedifferentieerde kloon-consumenten wil veranderen, dat we een beroep van racisme maken. Deze beschuldigingen komen voort uit zeldzame stommiteit en vertegenwoordigen een vermomming van de waarheid die meedogenloos aan de kaak gesteld dient te worden. Nationaal-anarchisten beogen de diversiteit van het menselijke ras te beschermen, de onvervangbare rijkdom die voor altijd zou verdwijnen in een grote algemene en ongecontroleerde smeltkroes. Als wij ons afzetten tegen de dominante ideologie van kruising, dan doen we dat omdat deze trend een gevaar vormt voor deze kostbare diversiteit. Maar de vrije keus moet bij eenieder neer gelegd worden. In geen geval zullen wij een gemengd persoon, van gemengde afkomst, of een gemengd stel afkeuren. Op dit onderwerp leggen wij dingen bloot, stellen wij dingen voor, maar zullen we nooit iets opleggen. Daarnaast, we hebben vrienden van alle afkomsten en alle etnische groepen en soms enkele opmerkelijke vrienden. Het internationalisme bestaat, in ieder geval naar mijn mening, uit een internationale solidariteit tussen alle volkeren die vechten voor hun emancipatie, en niet uit een soort mondialisme, die grenzen en nationale identiteiten ontkent. Met betrekking tot de eeuwigdurende aanklacht van neo-nazisme en crypto-fascisme, die beiden een goed Godwin punt waard zijn, rekenen we zonder probleem met deze dwaasheid af door te wijzen op twee fundamentele punten. Ten eerste; fascisme hangt samen met de aanbidding van hiërarchie, autoriteit en de Staat. Nationaal-anarchisme vecht tegen hiërarchie, is anti-autoritair en anti-Staat. En ten slotte; Nazisme was niets anders dan een racistische variëteit op fascisme. Nationaal-anarchisme, dat niet racistisch is maar etno-differentialistisch, kan dus niet als Nazi, noch als crypto-fascistisch gekwalificeerd worden. Dit alles is echter niet zo moeilijk te begrijpen. Maar goed, de meest blinde personen zijn altijd diegenen die weigeren het te zien…

 

Hoe reageer je op diegenen die jullie anti-zionisme met anti-semitisme gelijk stellen?

HC: Het is noodzakelijk om voor eens en voor altijd een einde te maken aan dit intellectuele terrorisme dat systematisch elke oppositie tegen zionisme gelijk stelt aan anti-semitisme. Dit is een grote oplichtingspraktijk. Zionisme is pro-Israëli Joods nationalisme. Het anti-zionisme is de oppositie tegen zionisme op het politieke niveau. Dus, anti-Judaïsme, gaat over religie. En anti-semitisme – een ongeschikte term aangezien Arabieren ook Semieten zijn – is de haat en verwerping van Joden vanuit een “raciaal” oogpunt. Daarom is er objectief bezien geen enkele connectie tussen de politieke oppositie tegen een doctrine en entiteit en een religieuze oppositie en racisme. Er zijn zelfs vele anti-zionistische Joden en zij zijn niet het minst radicaal. Diegenen die het tegenovergestelde beweren liegen, en weten dat van binnen zeer goed. De nationaal-anarchisten zijn geen anti-semieten. Zij verwijzen zelfs, onder andere, naar Gustaaf Landauer, een Duitse Joodse anarchist die in 1919 door de reactionaire krachten vermoord werd. De leugens, laster en smaad moeten stoppen.

 

Sommige mensen nemen je de steun aan Khadaffi en zijn werk ook kwalijk…

HC: De overgrote meerderheid ven hen die mij willen beschuldigen zijn over het algemeen genomen geheel onwetend, zij weten gewoon niet waar ze het over hebben. Ook hier heeft meer dan 40 jaar media propaganda om Khadaffi en “zijn regime” te demoniseren een enorme verwoesting achter gelaten. Zeker bij de zwakkeren van geest en de manipuleerbaren. Ik zag zelfs enkelen die nog steeds Khadaffi met het Islamisme verwarren, terwijl het juist de Islamitische ratten van Al Qaida zijn die door de imperialistische NAVO criminelen gesteund, de Libische Jamahiriya om zeep hebben geholpen! Dat slaat alles! Geen commentaar. Zij moeten over hun schokkende vooringenomenheid heen stappen, en de moeite nemen om te ontdekken wat de ware principes van de Derde Universele Theorie, Groen Socialisme, zijn. Dan zullen zij verrast zijn dat alles gebaseerd is op directe democratie, niet-Marxistisch socialisme, anti-imperialisme, afschaffing van loonslavernij, vrije toegang tot verschillende dingen, maatschappelijk progressivisme en zo voorts. Dit alles wordt uitstekend ten toon gespreid in het groene boekje van Muammar Khadaffi, dat ik iedereen met klem aanraad. Als er een land was welk haar systeem dicht bij het libertaire socialisme (of anarchisme) kwam, dan was het zeker de Libische Jamahiriya. Daarnaast heeft Muammar Khadaffi verschillende keren Proudhon, Bakoenin en Kropotkin geciteerd als zijn eigen invloeden. Dat is niet voor niets, en het Groene Boekje weerspiegelt dit. Laten we ophouden met alle leugens te slikken die in 2011 van de imperialistische criminelen kwamen. Schande voor hen die deze goedkeuren of hen die onwetend blijven.

 

Jullie laten je ook zien binnen het domein van Diepe Ecologie en dierenrechtenstrijd. Is dit een secundaire strijd in het opzicht van jullie andere doelstellingen?

HC: Geenszins, het vult elkaar aan. Voor nationaal-anarchisten is menselijke bevrijding, bevrijding van dieren en de bevrijding van de aarde een onlosmakelijk geheel. Zoals verklaard door de kameraden van het Raven’s Banner Collective in 1992, is ecologisch bewustzijn, een bewustzijn dat ons zegt: “Aarde eerst!” iets dat in het hart gegrift moet staan van alle revolutionaire transformaties van de samenleving. Hetzelfde geldt voor de zaak van onze dierlijke broeders. Om Bakoenin te citeren, wil ik zeggen dat ik enkel echt vrij kan worden door de vrijheid van anderen. De vleesindustrie, de legbatterijen, vivisectie, jagen, vissen, hondengevechten, circussen en dierentuinen bedreigen het dier, een weerloos wezen, op dezelfde manier dat vervuiling, overdreven verstedelijking, en hebberige overexploitatie van grondstoffen onze leefomgeving en Moeder aarde bedreigt. Daarnaast heeft de gruwelijke exploitatie van dieren een catastrofale impact op milieu- en sanitaire niveaus en ook op menselijke wezens. Alles staat met elkaar in verband.

 

Wij classificeren je ook als een regionalist.

HC: De term regionalisme is ongeschikt. Het hangt samen met de notie “regio”, “provincie”, die van een centrale Staat afhankelijk is. Wij zijn niet noodzakelijk pro-onafhankelijkheid, wanneer het de instelling van een nieuwe natiestaat voorstaat. De beste term met betrekking tot nationaal-anarchisten is autonomisten. Autonomisme is meer radicaal dan het aloude regionalisme, maar zonder de staatscontrole die jeukt bij de pro-onafhankelijkheids nationalisten. De nationaal-anarchistische doctrine bepleit de explosie van de hedendaagse natiestaten, om deze op te delen in autonome regio’s, federaal met elkaar verbonden door affiniteit, en die de mogelijkheid hebben om samen te smelten in grotere confederaties, of federaties van federaties, op de schaal van de hedendaagse Staat, of zelfs op een continentaal niveau bijvoorbeeld. En zelfs deze federale autonome regio’s zouden toegerust kunnen worden met federale structuren op ieder niveau. Dit om maximale autonomie voor eenieder te garanderen. Dit is waarom wij complete federalisten zijn, aanhangers van een zowel intern als extern federalisme. Daaruit komt de wereldwijde steun voort voor de strijd voor nationale en sociale bevrijding, niet enkel binnen het vermeende Frankrijk, maar over de gehele wereld.

 

Ga je bij de volgende verkiezingen stemmen?

HC: Nee, moge de goden mij daartegen beschermen! Ik zal geen blanco cheque ondertekenen voor oplichters die enkel kaliefen proberen te zijn in plaats van de kalief, en die zich het volk haar soevereiniteit toe-eigenen door zichzelf kuis met de plooien van de valse “democratie” vlag te omhullen. De democratie, de echte, heeft niets te doen met deze sinistere maskerade van verkiezingen en valse wisseling. Het systeem leeft al te lang en heeft de massa’s lang genoeg bedrogen. Het is tijd dat er een einde aan gemaakt wordt, ook met het tijdperk van regeringen en natiestaten. Het is nu tijd voor een echte democratie, door het volk en voor het volk.

 

Dus je bepleit en steunt directe democratie?

HC: Ja, compleet. De zogenaamde “representatieve”, indirecte, vermeende parlementaire “democratie”, is enkel een ruwe vervalsing van de authentieke democratie, een woord dat geheel ontdaan is van haar oorspronkelijke betekenis. Het huidige regime is in geen geval een democratie. Men kan zelfs stellen dat het precies het tegenovergestelde is. In de realiteit gaat het om een oligarchie, waarin enkel een klein aantal de macht heeft en de controle handhaaft. De nationaal-anarchisten pleiten voor directe, echte democratie, met volkscontrole en de mogelijkheid tot intrekking van de benoeming. Vele bronnen in deze richting kunnen verkend worden. Als eerste zijn er de eerste drie delen van het groene boekje van Muammar Khadaffi, dat is toegewijd aan de vraag van directe democratie en haar organisatie, dat briljant in elkaar zit. We kunnen ook refereren aan de Atheense democratie, naar de Zwitserse en Venezolaanse voorbeelden, verschillende historische experimenten, zoals de commune van Budapest in 1956, de Catalaanse anarchisten tijdens de Spaanse burgeroorlog, het experiment van de Makhnivisten in Oekraïne, enz. En we kunnen ons ook keren tot burgerinitiatieven, die overal de kop op steken de laatste paar jaren, met name in Frankrijk en Europa. We kunnen denken, als voorbeeld en onder andere, aan de invloedssfeer voor een echte democratie die draait rond Etienne Chouard.

 

Wat is de nationaal-anarchistische positie met betrekking tot historisch revisionisme?

HC: Deze vraag blijft binnen de vrije waardering van elk, de meningen over dit onderwerp kunnen divers en gevarieerd zijn afhankelijk van de individuen. De Nationaal-Anarchistische Alliantie heeft in elk geval geen roeping om een verbintenis te maken in de strijd voor de zaak van historische revisionisten en hun werk. Niettemin neemt het een duidelijk standpunt in met betrekking tot de vrijheid van onderzoek, expressie en publicatie/distributie voor Holocaust ontkenners en opening van het publieke debat. Zij wenst de intrekking van de doortrapte en voor vrijheid destructieve anti-revisionistische wet, genaamd de Fabius-Gayssot wet.

 

Ben je betrokken bij grond acties? Ben je een pleitbezorger van gewelddadige actie?

HC: Persoonlijk geenszins. De extra milities van het systeem, deze bruikbare idioten van de burgerlijke orde, waarvan veel linksen en andere “antifa’s”, hebben zich te diep in sociale en militante bewegingen verstopt om nog enige illusies te hebben op dit niveau. In ieder geval zoals het er nu voor staat. Hoe dan ook, ik heb twijfels bij de bekwaamheid en het politieke bewustzijn van de werkende klasse, en ik geloof niet in de deugden van een gewelddadige revolutie. Als een goede Proudhonist, ambieer ik een “softe” revolutie, door middel van radicale en geleidelijke hervormingen. En voor al het andere is het de gedachtenrevolutie die als eerste vrucht draagt. Wij veroordelen stevig het geweld en de beschadigingen toegebracht door de linkse troepen en de antifa’s.

 

Bedankt voor dit interview. Om het af te sluiten, wat is de huidige staat van de nationaal-anarchistische invloedssfeer? Zijn je verwachtingen vervult?

HC: De Engels-sprekende sectie, de National-Anarchist Movement (N-AM), geleid door Troy Southgate, is dezer dagen de meest ontwikkelde sectie en heeft de meeste impact op wereldschaal. De Nationaal-Anarchistische Alliantie registreert meer en meer een belangrijke vooruitgang in haar publiek, nu de muren van smaad en leugens ineenstorten. Er bestaan secties in de VS, in Spanje, in Catalonië, in Italië, in Portugal, in Rusland, in Hongarije, in Canada, in Brazilië, in Australië… en ik ben er ongetwijfeld nog een aantal vergeten. Onze tegenstanders en onze vijanden vanuit elke hoek zullen met ons rekening moeten houden vanaf nu – en dit zal meer en meer betekenen met deze sterkte en met de toekomst die we belichamen.

 

A.N-A_Identite.jpg

 

Écrit par Hans CANY Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.